Zmagasz się z brakiem płynności finansowej w Twojej firmie?
Sprawdź bezpłatnie faktoring. Otrzymasz nawet do 95% wartości faktury!

wiarygodność

Oferty faktorów przeanalizowane przez 10 dyrektorów finansowych i właścicieli firm

aktualność

Oferty firm faktoringowych badamy co najmniej raz na miesiąc

szybkość działania

Nie tracisz czasu na poszukiwania firmy faktoringowej - otrzymujesz gotówkę bez opóźnień

indywidualna oferta

Dopasowana do Twojej firmy, jej aktualnej sytuacji i planów rozwojowych

BEZPŁATNE ZAPYTANIE O FAKTORING

Informacje o firmie AOW Faktoring S.A.

aow faktoring

Faktoring od AOW Faktoring to:

 • brak minimum wymaganych obrotów – możesz zacząć korzystać z faktoringu do początku
 • finansowanie nawet jednego odbiorcy –  nawet jeśli masz w firmie jednego głównego klienta
 • wykup pojedynczych faktur – przydatne, jeśli wykonałeś właśnie bardzo duże zlecenie i potrzebujesz pieniędzy
 • faktoring niezależny od banków – nie potrzebujesz spełniać wyśrubowanych norm, żeby dostać pozytywną decyzję
 • oferta dla mikroprzedsiębiorców – możliwość udzielenia finansowania również firmom, które mają ograniczony dostęp do finansowania.

Oferta faktoringowa AOW Faktoring:

 • Faktoring z regresem

  „Faktoring z regresem” to podstawowa oferta AOW w ramach usług faktoringowych. Wypłacamy 80% wartości brutto przedstawionych do wykupu faktur w ciągu 24 godzin od ich otrzymania, potrącając należną prowizję faktoringową. Pozostałe 20% zatrzymane jest na wypadek powstania jakichkolwiek potrąceń i wypłacane jest natychmiast po otrzymaniu zapłaty od Odbiorcy. Sprzedaż odbywa się na niezmiennych zasadach. Faktura przekazana do faktoringu musi być opatrzona adnotacją informującą o cesji i przekierowaniu zapłaty na rachunek Faktora (AOW).

 • Faktoring bez regresu

  Faktoring bez regresu”, poza finansowaniem, zawiera  dodatkowo funkcję zabezpieczenia przed niewypłacalnością dłużnika. Modele współpracy przy korzystaniu z tego rodzaju usługi:

  • W oparciu o polisę własną Faktoranta – jeżeli posiadasz wykupioną polisę ubezpieczenia należności możemy, w ramach limitów nadanych przez firmę ubezpieczeniową, przystąpić do natychmiastowego finansowania wystawianych faktur (cesja praw z polisy);
  • Z przejęciem ryzyka przez AOW– po dokonaniu analizy i nadaniu limitów w ramach faktoringu pełnego, AOW wypłaca do 80% wartości brutto przedstawianych do wykupu faktur, pomniejszonej o należną prowizję faktoringową. W przypadku jeżeli dłużnik nie ureguluje zapłaty za wykupione faktury, AOW będzie dochodzić zapłaty na własny rachunek. Tak więc Faktor (AOW) przejmuje pełne ryzyko niewypłacalności dłużnika (pomniejszone o wkład własny w wysokości 20%) bez prawa regresu (z wyłączeniem jedynie wystąpienia reklamacji bądź zwrotów towaru).

  Faktoring zamówieniowy

  „Faktoring zamówieniowy” związany jest z finansowaniem zamówień. Czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym co zrobisz w sytuacji, w której nie będziesz mógł zrealizować korzystnego zamówienia, ponieważ zabraknie Ci wystarczających środków obrotowych? Wartość zamówienia po prostu przekroczy Twoje możliwości finansowe. Skutecznym rozwiązaniem takich problemów jest właśnie „Faktoring zamówieniowy”.

 • Faktoring eksportowy

  Dla Klientów którzy mają podpisaną z AOW Umowę Faktoringową oferujemy dodatkowo usługę „Faktoring eksportowy”. W ramach faktoringu eksportowego uzyskujemy również możliwość finansowania faktur wystawianych na kontrahentów zagranicznych. Na podstawie dokumentu odprawy celnej i listu przewozowego finansujemy do 70% wartości dostawy, pomniejszoną o należną prowizję faktoringową. Po otrzymaniu zapłaty AOW przekaże pozostałe 30% wartości dostawy. „Faktoring eksportowy” może przybrać zarówno formę faktoringu z regresem, jak i bez regresu (w oparciu o polisę ubezpieczeniową).

 • Wykup pojedynczych wierzytelności

  AOW Faktoring interesuje zakup wierzytelności, pochodzących z obrotu gospodarczego, o minimalnej wartości 30 tys. PLN. Dłużnikiem musi być osoba prawna lub fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą. Sprzedaż wierzytelności to szybka forma pozyskania kapitału, który może być potrzebny do prowadzenia bieżącej działalności firmy, finansowania zamówień, zapłaty podatków, wypłaty wynagrodzeń itp.

 • Faktoring restrukturyzacyjny

  Dla AOW podstawowym warunkiem przeprowadzenia restrukturyzacji finansowej jest  możliwość kontynuowania przez Klienta produkcji/świadczenia usług oraz ich sprzedaż do wiarygodnych kontrahentów. Działając na kilku płaszczyznach, jesteśmy w stanie postawić na nogi firmę, wokół której już „zaciskała się pętla”. Z jednej strony zajmujemy się spłatą wierzytelności, oddalając tym samym groźbę egzekucji komorniczej i licytacji majątku. Z drugiej, dokonujemy windykacji wierzytelności, które do tej pory nie zostały ściągnięte. I najważniejsze: rozpoczynamy finansowanie bieżącej działalności w oparciu o usługę faktoringu. Nasz Klient tym samym może skupić się na odbudowie swojego przedsiębiorstwa – poszukiwaniu klientów oraz produkcji dóbr czy świadczeniu usług.

 • Faktoring dla mikrofirm

  „Faktoring dla mikro” to produkt przeznaczony dla firm, które są zainteresowane uzyskaniem limitu faktoringowego maksymalnie w wysokości 100 tys. PLN. Na współpracę mogą liczyć nawet najmniejsze firmy, ponieważ AOW nie ustala minimum wymaganego obrotu. Zgodnie z naszą filozofią jesteśmy również otwarci na współpracę ze start up’ami tj. podmiotami rozpoczynającymi działalność rynkową. Koszt miesięcznego finansowania mieści się w przedziale 2-3% i jest zależny od ilości wystawianych miesięcznie faktur oraz od oceny jakości odbiorców których faktury przekazujemy do finansowania.

   

Informacje o AOW Faktoring

AOW Faktoring S.A. to niezależna od żadnego banku lub innej instytucji finansowej firma faktoringowa. Na polskim rynku obrotu wierzytelnościami jesteśmy obecni od roku 1993. Specjalizujemy się przede wszystkim w usługach faktoringowych przeznaczonych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Cechami, które wyróżniają naszą ofertę są: daleko idąca elastyczność w kształtowaniu umowy oraz czytelny i łatwy do skalkulowania system naliczania prowizji. 

Zalety oferty AOW Faktoring S.A.:

 • Brak wymogu minimum posiadanych obrotów.
 • Możliwość finansowania faktur pochodzących nawet od tylko jednego kontrahenta.
 • Ocena wiarygodności obecnych i nowych kontrahentów bez dodatkowych kosztów.
 • Nasz Klient sam wybiera kiedy i które faktury chce przekazać do finansowania.
 • Przelew środków następuje natychmiast po potwierdzeniu przekazanych do AOW Faktoring S.A. dokumentów.

Oferta firmy

 • brak wymogu minimum obrotów
 • finansowanie nawet jednego odbiorcy
 • niezależna od banków
 • bezkosztowa ocena odbiorców
 • oferta dla mikroprzedsiębiorców
 • wykup pojedynczych faktur

Chcesz otrzymać porównanie ofert uwzględniające tę firmę?

Masz pytania?

Skontaktuj się

Dragon Finance Sp. z o.o.
ul. Sienna 72A/1602
00-833 Warszawa
e-mail: biuro@dragonfinance.pl