Zmagasz się z brakiem płynności finansowej w Twojej firmie?
Sprawdź bezpłatnie faktoring. Otrzymasz nawet do 95% wartości faktury!

wiarygodność

Oferty faktorów przeanalizowane przez 10 dyrektorów finansowych i właścicieli firm

aktualność

Oferty firm faktoringowych badamy co najmniej raz na miesiąc

szybkość działania

Nie tracisz czasu na poszukiwania firmy faktoringowej - otrzymujesz gotówkę bez opóźnień

indywidualna oferta

Dopasowana do Twojej firmy, jej aktualnej sytuacji i planów rozwojowych

BEZPŁATNE ZAPYTANIE O FAKTORING

Informacje o firmie eFaktor Sp. z o.o.

efaktor faktoring

Faktoring od eFaktor to:

  • brak minimum czasu funkcjonowania firmy – możesz zacząć korzystać z faktoringu do początku istnienia firmy
  • brak minimum obrotów –  nawet jeśli masz w firmie jednego głównego klienta
  • wykup pojedynczych faktur – przydatne, jeśli wykonałeś właśnie bardzo duże zlecenie i potrzebujesz pieniędzy
  • faktoring niezależny od banków – nie potrzebujesz spełniać wyśrubowanych norm, żeby dostać pozytywną decyzję
  • oferta dla mikroprzedsiębiorców – możliwość udzielenia finansowania również firmom, które mają ograniczony dostęp do finansowania.

Oferta faktoringowa eFaktor:

  • Faktoring z regresem

    Faktoring niepełny (z regresem) – eFaktor nie przejmuje ryzyka niewypłacalności Odbiorcy (dłużnika). Jest to podstawowa forma faktoringu.

    Przebieg transakcji:

    1. Klient wystawia Odbiorcy fakturę z odroczonym terminem płatności za wykonaną usługę bądź sprzedany towar. Faktura musi być opatrzona adnotacją o cesji i przekierowaniu zapłaty na rachunek eFaktor.
    2. Klient oddaje fakturę do faktoringu (zbywa wierzytelności), dostarcza kopię faktury.
    3. Faktor wypłaca Klientowi od 80 do 90% wartości faktury do 24h po jej otrzymaniu. Pozostałe 10 – 20% zatrzymane jest na wypadek powstania roszczeń wzajemnych Odbiorców (potrąceń).
    4. Odbiorca dokonuje płatności (za zakupiony towar i usługę) do eFaktor.
    5. Faktor rozlicza wierzytelność i przekazuje na konto Klienta pozostałą część należności.
    6. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury eFaktor kontaktuje się z Odbiorcą. W razie problemów z odzyskaniem należności eFaktor może:
      • wydłużyć okres finansowania faktur,
      • zwrócić wykupione faktury do majątku Klienta (cesja zwrotna) po otrzymaniu od Klienta zwrotu wypłaconych należności,
      • przekształcić umowę faktoringową w umowę windykacji i dochodzić zapłaty w imieniu Klienta (po dokonaniu cesji zwrotnej).

    Korzyści z faktoringu niepełnego

    • Zapłata za fakturę niezwłocznie po przekazaniu do faktoringu
    • Uproszczony sposób weryfikacji Odbiorcy towarów lub usług i tym samym skrócony czas akceptacji Odbiorców do umowy faktoringowej.
    • Najtańsza forma finansowania z uwagi na brak kosztów ubezpieczenia transakcji.
    • Duża dostępność  usługi, nawet w przypadku finansowania wierzytelności w stosunku do małych odbiorców.
    • Brak wymogu:
      • minimum istnienia przedsiębiorstwa na rynku
      • minimum obrotów
    • Możliwość finansowania:
      • części obrotu (niektórych faktur), a nawet części wystawionej faktury
      • całych kontraktów i pojedynczych transakcji (faktur)
      • faktur pochodzących od tylko jednego kontrahenta
      • faktur po terminie płatności

     

  • Faktoring bez regresu

    • Faktoring pełny (bez regresu) – Klient nie ponosi ryzyka niewypłacalności Odbiorcy (dłużnika). Jedynie niewielki procent transakcji na rynku finansowany jest w tej formie. Usługa droższa od usługi faktoringu niepełnego ze względu na wyższe ryzyko po stronie faktora; konieczność ubezpieczenia transakcji, ustanowienia innych zabezpieczeń.

      Modele finansowania w ramach faktoringu pełnego:

      • z przejęciem ryzyka niewypłacalności Odbiorcy (dłużnika) przez faktora – bez prawa regresu
      • w oparciu o polisę ubezpieczeniową Klienta – Klient posiada (wykupuje) polisę ubezpieczenia swoich wierzytelności; eFaktor w ramach limitów przyznanych przez firmę ubezpieczeniową zapewnia finansowanie faktur pod zabezpieczenie – cesję praw z polisy

      Przebieg transakcji:

      1. Klient wystawia Odbiorcy fakturę z odroczonym terminem płatności za wykonaną usługę bądź sprzedany towar. Faktura musi być opatrzona adnotacją o cesji i przekierowaniu zapłaty na rachunek Faktora.
      2. Klient oddaje fakturę do faktoringu (zbywa wierzytelności), dostarcza kopię faktury.
      3. Faktor wypłaca Klientowi od 80 do 90% wartości faktury do 24h po jej otrzymaniu. Pozostałe 10 – 20% zatrzymane jest na wypadek powstania roszczeń wzajemnych Odbiorców (potrąceń).
      4. Odbiorca dokonuje płatności (za zakupiony towar i usługę) do Faktora.
      5. Faktor rozlicza wierzytelność i przekazuje na konto Klienta pozostałą część należności.
      6. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury Faktor dochodzi należności na własny rachunek, ewentualnie z wykorzystaniem zabezpieczenia w postaci polisy.

      Korzyści z faktoringu pełnego

      • zapłata za fakturę niezwłocznie po przekazaniu do faktoringu
      • gwarancja otrzymania zapłaty za fakturę
      • zabezpieczenie przed ryzykiem niewypłalnosci, upadłości Odbiorcy

     

Informacje o eFaktor

eFaktor S.A. jest spółką faktoringową, zapewniającą finansowanie małym i średnim przedsiębiorstwom, alternatywne dla produktów bankowych, takich jak kredyt, pożyczka, czy faktoring bankowy. Naszą przewagą jest duża elastyczność w konstrukcji finansowania, maksymalnie uproszczony sposób naliczania prowizji oraz profesjonalne wsparcie w przypadku zakłoceń w przepływach pieniężnych.

Zalety oferty eFaktor:

Brak wymogu:

  • minimum istnienia przedsiębiorstwa na rynku
  • minimum obrotów

Możliwość finansowania:

  • części obrotu (niektórych faktur), a nawet części wystawionej faktury
  • całych kontraktów i pojedynczych transakcji (faktur)
  • faktur pochodzących od tylko jednego kontrahenta
  • faktur po terminie płatności

Natychmiastowe uruchomienie środków

Najprostszy sposób naliczania stałej prowizji – tylko prowizja naliczana od wartości faktury; brak innych opłat (za niewykorzystany limit, przedłużenie umowy, za ocenę wiarygodności obecnych i nowych klientów).

Natychmiastowa reakcja na ewentualne problemy, większość decyzji zapada w tym samym dniu.

Brak sztywnych wzorów umów faktoringowych, możliwość zmiany, rozwiązania umowy bez żadnych dodatkowych opłat

efaktor.com.pl

Oferta firmy

  • brak minimum czasu funkcjonowania firmy
  • brak minimum obrotów
  • finansowanie faktur po terminie płatności
  • niezależna od banków
  • obsługa wszystkich branży
  • możliwość udzielania pożyczek

Chcesz otrzymać porównanie ofert uwzględniające tę firmę?

Masz pytania?

Skontaktuj się

Dragon Finance Sp. z o.o.
ul. Sienna 86/59
00-815 Warszawa
e-mail: biuro@dragonfinance.pl