Zmagasz się z brakiem płynności finansowej w Twojej firmie?
Sprawdź bezpłatnie faktoring. Otrzymasz nawet do 95% wartości faktury!

wiarygodność

Oferty faktorów przeanalizowane przez 10 dyrektorów finansowych i właścicieli firm

aktualność

Oferty firm faktoringowych badamy co najmniej raz na miesiąc

szybkość działania

Nie tracisz czasu na poszukiwania firmy faktoringowej - otrzymujesz gotówkę bez opóźnień

indywidualna oferta

Dopasowana do Twojej firmy, jej aktualnej sytuacji i planów rozwojowych

BEZPŁATNE ZAPYTANIE O FAKTORING

Informacje o firmie IFIS Finance Sp. z o.o.

IFIS Finance faktoring

Faktoring od IFIS Finance to:

 • docenienie klasy odbiorcy faktury – jeśli MSP sprzedaje do uznanej dużej firmy, zostanie to docenione
 • bardzo dobre ceny – dostosowane do klasy odbiorcy faktury, a nie koniecznie małego przedsiębiorstwa
 • proste i szybkie procedury podpisania umowy –  proces podpisania jest mało uciążliwy dla przedsiębiorcy i jednocześnie jest sprawnie przeprowadzany
 • rozwiązania “szyte na miarę” – możliwość udzielenia finansowania również firmom, które mają ograniczony dostęp do finansowania
 • stabilne i tanie finansowanie z banku – Banca IFIS jest jedyną niezależną grupą bankową we Włoszech, która specjalizuje się w sektorze wierzytelności handlowych, kredytów zagrożonych oraz zobowiązań podatkowych.

Oferta faktoringowa IFIS Finance:

 • Faktoring z regresem

  Faktoring z regresem to jeden z rodzajów faktoringu w Polsce, który w ostatnich latach staje się popularny, określany też faktoringiem niepełnym. Umożliwia pomoc dla firm będących dostawcą towarów lub usług, to jest finansowanie faktur z odroczonym terminem zapłaty wystawianej wobec stałych odbiorców. Innymi słowy, firma (faktorant) sprzedaje faktury na rzecz faktora, który wypłaca zaliczkę z ich tytułu przed terminem płatności, zarządza nimi, przy czym nie gwarantuje zapłaty w przypadku upadłości lub niewypłacalności dłużników.

 • Faktoring bez regresu

  Faktoring bez regresu to kolejny rodzaj dofinansowania dla firm oferowany przez IFIS Finance, inaczej nazywany faktoringiem pełnym. Umożliwia dostawcy towarów lub usług finansowanie faktur z odroczonym terminem płatności wystawianych stałym odbiorcom, jednocześnie firma zabezpiecza się przed brakiem zapłaty w wyniku upadłości lub niewypłacalności kontrahentów. Innymi słowy, otrzymana zaliczka za fakturę nieuregulowaną przez odbiorcę nie podlega zwrotowi do faktora, który na własną rękę dochodzi jej zapłaty. W niektórych przypadkach gwarancji podlega nawet do 100% wartości faktury brutto. Jest to doskonałe rozwiązanie poprawiające wskaźniki w sprawozdaniach finansowych firmy i zabezpieczające ryzyko braku zapłaty zwłaszcza w przypadku podmiotów zagranicznych.

 • Faktoring eksportowy

  Faktoring eksportowy umożliwia firmom eksportującym swoje towary i usługi przyspieszenie płatności faktur z odroczonym terminem, wystawianych wobec kontrahentów zagranicznych. Rozwiązanie występuje w formie zwykłego faktoringu z regresem (bez przejęcia ryzyka niewypłacalności i upadłości kontrahenta), jak również faktoringu bez regresu, w którym faktor gwarantuje zapłatę za fakturę. Finansowanie następuje w walucie, w której została wyrażona faktura.

 • Faktoring krajowy

  Faktoring krajowy jest kolejnym alternatywnym rodzajem dofinansowania firmy spośród gamy usług, jaką oferuje IFIS Finance. Z faktoringiem krajowym mamy do czynienia, gdy dostawca zarejestrowany w Polsce (może to być także podmiot z kapitałem zagranicznym lub oddział zagranicznej spółki w Polsce) ceduje na faktora swoje należności przysługujące mu z tytułu sprzedaży towarów lub realizacji usług do innego podmiotu również zarejestrowanego w Polsce. Faktoring krajowy może być bez regresu lub z regresem (pełny lub niepełny). Jeżeli odbiorcami będą podmioty publiczne na terenie Polski, to będziemy mówić o tzw. faktoringu samorządowym.

 • Faktoring odwrotny

  Faktoring odwrotny jest rozwiązaniem, który umożliwia pomoc dla firm wydłużając terminy płatności za własne zobowiązania handlowe, dzięki czemu mogą dowolnie dysponować środkami na inne bieżące potrzeby prowadzonej działalności.

Informacje o IFIS Finance

IFIS Finance Sp. z o.o. – specjalizuje się w usługach faktoringu. Jest wieloletnim Członkiem Polskiego Związku Faktorów. W swojej ofercie ma faktoring krajowy i eksportowy, faktoring z regresem i bez regresu, faktoring wymagalnościowy, faktoring cichy oraz samorządowy. Udziela finansowania w złotówkach i w walutach obcych. Finansuje transakcje sprzedaży zarówno do grupy, jak i pojedynczego odbiorcy. W tym ostatnim wariancie może finansować zobowiązania dużych podmiotów wobec ich rozproszonych dostawców. Na polskim rynku wyróżnia ich indywidualne podejście do potrzeb Klienta. Stosuje rozwiązania odpowiadające najwyższym europejskim standardom. Od strony finansowej, niezbędnego wsparcia udziela im Banca IFIS S.p.A. – bank notowany w segmencie STAR na giełdzie papierów wartościowych we Włoszech.

Oferta firmy

 • finansowanie nawet jednego dostawcy
 • dla MSP z wiarygodnymi dostawcami
 • bardzo dobre ceny
 • zaliczki nawet do 100% faktury
 • podejście indywidualne, nie portfelowe
 • finansowanie firm z wykazaną stratą

Chcesz otrzymać porównanie ofert uwzględniające tę firmę?

Masz pytania?

Skontaktuj się

Dragon Finance Sp. z o.o.
ul. Sienna 72A/1602
00-833 Warszawa
e-mail: biuro@dragonfinance.pl