Zmagasz się z brakiem płynności finansowej w Twojej firmie?
Sprawdź bezpłatnie faktoring. Otrzymasz nawet do 95% wartości faktury!

wiarygodność

Oferty faktorów przeanalizowane przez 10 dyrektorów finansowych i właścicieli firm

aktualność

Oferty firm faktoringowych badamy co najmniej raz na miesiąc

szybkość działania

Nie tracisz czasu na poszukiwania firmy faktoringowej - otrzymujesz gotówkę bez opóźnień

indywidualna oferta

Dopasowana do Twojej firmy, jej aktualnej sytuacji i planów rozwojowych

BEZPŁATNE ZAPYTANIE O FAKTORING

Informacje o firmie Magellan S.A.

magellan faktoring

Faktoring od Magellan to:

 • bardzo dobre ceny – dostosowane do profilu klienta i jego oczekiwań
 • proste i szybkie procedury podpisania umowy –  proces podpisania jest mało uciążliwy dla przedsiębiorcy i jednocześnie jest sprawnie przeprowadzany
 • przejrzysta struktura opłat – klient może bez problemu zorientować się w opłatach i wyliczeniach związanych z realizacją umowy faktoringu
 • elastyczne i indywidualne podejście – możliwość udzielenia finansowania również firmom, które mają ograniczony dostęp do finansowania.

Oferta faktoringowa Magellan:

 • Faktoring z regresem

  Faktoring z regresem to elastyczne narzędzie finansowe dla przedsiębiorców z różnych branż, którego działanie polega na zaliczkowaniu niewymagalnych faktur, w celu szybszego obrotu środkami finansowymi przedsiębiorstwa.

  Jak to działa?

  Klient (Faktorant) dokonuje sprzedaży towarów lub usług Odbiorcy (Dłużnik), wystawiając mu za to fakturę (powstaje wierzytelność). Dokument ten trafia następnie do Magellan S.A. (Faktor) i staje się podstawą do wypłatyzaliczki (finansowania). Oznacza to, że Klient dostaje pieniądze z niewymagalnej jeszcze faktury. Na tym etapie Magellan S.A. monitoruje spłatę należności od Odbiorcy względem Klienta. Gdy to zobowiązanie zostanie spełnione, Magellan S.A. dokonuje rozliczenia wierzytelności z Klientem, zwracając mu Fundusz Gwarancyjny*.

  *Fundusz Gwarancyjny to różnica między wartością brutto na fakturze a wypłaconą zaliczką.

 • Korzyści

  • odblokowanie niedostępnych środków z nieopłaconych faktur
  • zaliczka sięga 90% kwoty faktury, a poziom finansowania dostosowany jest do poziomu sprzedaży
  • czas oczekiwania na spłatę za towar/usługę ulega znacznemu skróceniu, a dostęp do finansowania jest szybszy niż w przypadku kredytu
  • wzrost konkurencyjności oferty dzięki oferowanym krótszym terminom płatności dla dostawców
  • administrowanie wierzytelnościami jest powierzone profesjonalnemu podmiotowi zewnętrznemu, co wpływa na poprawę dyscypliny płatniczej Odbiorców

  Korzystając z faktoringu, nie trzeba już czekać, aż nadejdzie termin płatności za wystawione faktury, ani martwić się, czy odbiorca nie spóźni się z zapłatą.

  Udzielając swoim odbiorcom odroczonych terminów płatności, przedsiębiorca oddaje im w postaci nieoprocentowanej pożyczki środki, które mogłyby pracować dla jego własnej firmy – niezbędne na opłacenie podatków, składek do ZUS, zobowiązań wobec dostawców, które mógłby przeznaczyć na inwestycje i rozwój biznesu. Często sam musi sięgnąć po inne źródło finansowania działalności.

  Korzystając z faktoringu, nie trzeba już czekać, aż nadejdzie termin płatności za wystawione faktury, ani martwić się, czy odbiorca nie spóźni się z zapłatą. Wystarczy przesłać do faktora kopię faktury i najpóźniej następnego dnia można mieć na rachunku większą część – nawet do 90 proc. – należnej kwoty. Reszta trafi na firmowe konto niezwłocznie po upływie terminu płatności wskazanego na fakturze i dokonaniu płatności przez odbiorcę.

  To sposób na dostęp do wygodnego źródła stałego finansowania, opartego na wypracowanych przychodach ze sprzedaży dóbr lub usług, bez konieczności przedstawiania trwałych zabezpieczeń, spełnienia zaostrzonych kryteriów bankowych i zbędnych formalności.

  Faktoring to jednak nie tylko sposób na finansowanie, ale również na profesjonalne zarządzanie należnościami. Prowadzimy szczegółową ewidencję rozliczeń z odbiorcami, na bieżąco wyjaśniamy niezgodności, pozyskujemy informacje pozwalające we właściwy sposób rozliczyć transakcję. Klient otrzymuje na bieżąco raporty obrazujące przebieg transakcji i historię współpracy z odbiorcą. Monitorujemy terminy wymagalności faktur i dbamy o terminowe uzyskanie zapłaty.

   

 • Weryfikacja kontrahentów

  Pozyskujemy też dla swoich klientów informacje gospodarcze na temat dowolnego kontrahenta. Weryfikując wiarygodność odbiorców, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, zwiększamy bezpieczeństwo każdej transakcji. Jest to szczególnie ważne, gdy klient decyduje się na rozpoczęcie współpracy z nowym odbiorcą. Wtedy bezpieczeństwo transakcji i pewność otrzymania zapłaty po dokonaniu sprzedaży mają duże znaczenie.

  Wiedza na temat kontrahenta to narzędzie, które umożliwia oszacowanie ryzyka, jakie wiąże się z zaoferowaniem odroczonych terminów płatności – a więc faktycznie kredytu, a także ewentualne dochodzenie niezapłaconej należności. Niezależnie od tego, czy klient współpracuje z partnerem krajowym, czy zagranicznym możemy zawsze pozyskać dane potrzebne do podjęcia właściwej decyzji. Klienci otrzymają od nas informacje na temat tego, w jaki sposób działa firma kontrahenta, jaki majątek posiada, z jakimi podmiotami jest powiązana, jak jest oceniana przez innych uczestników rynku jego dyscyplina płatnicza oraz jak jest oceniane ryzyko współpracy z takim kontrahentem. Faktor ma możliwość weryfikacji kontrahentów swoich klientów w bazach niesolidnych dłużników, co pozwala uniknąć współpracy z nierzetelnymi odbiorcami, którzy zalegają z opłatami na poczet uprzednio otrzymanych dostaw od innych uczestników rynku.

 • Odzyskiwanie należności

  W ramach ochrony należności prowadzimy aktywny monitoring należności, ukierunkowany na diagnozowanie i natychmiastowe reagowanie na zjawiska mogące mieć wpływ na terminowość regulowania zobowiązań przez odbiorców klienta. W ramach tej usługi podejmowane są działania zabezpieczające odzyskanie należności, takie jak:

  • zarządzanie informacją gospodarczą z wykorzystaniem biur informacji gospodarczej i wywiadowni gospodarczej;
  • doradztwo i analiza niezbędnej dokumentacji wierzytelności;
  • monitoring telefoniczny i listowny;
  • negocjacje i mediacje mające na celu opracowanie planu restrukturyzacji przeterminowanych należności.

   

   

Informacje o Magellan S.A.

Magellan S.A. wchodzi w skład międzynarodowej Grupy Kapitałowej Magellan, prowadzącej działalność na terenie Czech i Słowacji poprzez spółki zależne – Magellan Česká republika s.r.o. z siedzibą w Pradze i Magellan Central Europe s.r.o. z siedzibą w Bratysławie. Do Grupy Kapitałowej Magellan należy również Oddział Korporacyjny w Hiszpanii z siedzibą w Barcelonie. W ramach Grupy działa także MEDFinance S.A., która zajmuje się finansowaniem inwestycji w sektorze służby zdrowia.

Magellan jest częścią włoskiej grupy bankowej Banca Farmafactoring (BFF). Spółka Magellan oraz bank BFF wspólnie stworzą jedną z największych i najszybciej rozwijających się instytucji, dostarczających rozwiązania finansowe dla sektora publicznego i opieki zdrowotnej w Europie.

Opracowano na podstawie:  www.magellan.pl

www.magellan.pl/i/oferta/dla-biznesu/

Oferta firmy

 • bardzo dobre ceny
 • szybkie decyzje
 • proste procedury
 • podejście portfelowe do należności
 • przejrzyste opłaty
 • profesjonalne zarządzanie należnościami

Chcesz otrzymać porównanie ofert uwzględniające tę firmę?

Masz pytania?

Skontaktuj się

Dragon Finance Sp. z o.o.
ul. Sienna 72A/1602
00-833 Warszawa
e-mail: biuro@dragonfinance.pl