Zmagasz się z brakiem płynności finansowej w Twojej firmie?
Sprawdź bezpłatnie faktoring. Otrzymasz nawet do 95% wartości faktury!

wiarygodność

Oferty faktorów przeanalizowane przez 10 dyrektorów finansowych i właścicieli firm

aktualność

Oferty firm faktoringowych badamy co najmniej raz na miesiąc

szybkość działania

Nie tracisz czasu na poszukiwania firmy faktoringowej - otrzymujesz gotówkę bez opóźnień

indywidualna oferta

Dopasowana do Twojej firmy, jej aktualnej sytuacji i planów rozwojowych

BEZPŁATNE ZAPYTANIE O FAKTORING

Informacje o firmie Pragma Faktoring S.A.

Pragma Faktoring

Faktoring od Pragma Faktoring to:

 • faktoring przyjazny sektorowi MSP – wymogi dokumentacyjne oraz procedury są dostosowane do oczekiwań i możliwości małych i średnich przedsiębiorstw
 • faktoring niezależny od banków – niestosowanie bankowych standardów zdolności kredytowej skutkuje większą dostępnością produktów finansowych
 • proste i szybkie procedury podpisania umowy –  proces podpisania jest mało uciążliwy dla przedsiębiorcy i jednocześnie jest sprawnie przeprowadzany
 • przejrzysta struktura opłat – klient może bez problemu zorientować się w opłatach i wyliczeniach związanych z realizacją umowy faktoringu
 • elastyczne i indywidualne podejście – możliwość udzielenia finansowania również firmom, które mają ograniczony dostęp do finansowania.

Oferta Pragma Faktoring:

 • Faktoring klasyczny 

Faktoring w ujęciu klasycznym to systemowe rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorstw, którym obniżona płynność finansowa przeszkadza w rozwoju. Zapewnia finansowanie niewymagalnych należności. Wcześniej otrzymane środki pozwalają na zwiększenie skali produkcji i wolumenu realizowanych zamówień. Pozwala także rozpocząć współpracę z kontrahentem, który żąda nieakceptowalnych z punktu widzenia płynności przedsiębiorstwa terminów płatności. Faktoring klasyczny dostępny jest w dwóch wariantach: faktoring z regresem lub bez.

 • Faktoring uproszczony

Faktoring uproszczony to gama produktów pozwalających na bardzo elastyczne zarządzanie płynnością i terminem spieniężania swoich należności. To optymalne rozwiązanie dla przedsiębiorstw, które nie mają stałych potrzeb w zakresie faktoringu i nie chcą wiązać się długoterminowymi umowami. W ramach faktoringu uproszczonego faktorant może uzyskać finansowanie nawet pojedynczej płatności i nie jest wymagana globalna cesja należności od danego odbiorcy. Faktoring uproszczony dostępny jest w dwóch wariantach: faktoring z regresem lub bez.
 • Faktoring eksportowy

Faktoring eksportowy aktywnie wspomaga eksporterów z sektora MSP. Faktor weryfikuje zagranicznego kontrahenta, finansuje jego płatność i monitoruje terminowy jej wpływ. Faktoring eksportowy ogranicza lub całkowicie eliminuje ryzyko związane z poszukiwaniem odbiorców poza granicami kraju i dokonywaniem sprzedaży z odroczonym terminem płatności. To rozwiązanie dla przedsiębiorstw, które planują rozszerzyć rynki zbytu. Włączenie w transakcję transgraniczną Faktora pomaga zniwelować bariery związane z różnicami językowymi, prawnymi oraz dyscyplinuje płatnika.

 • Mikrofaktoring

Dla przedsiębiorców, których obroty oscylują w granicy 1 mln zł idealnym rozwiązaniem jest mikrofaktoring. Poza sfinansowaniem obrotu udzielamy fachowego wsparcia w wielu obszarach związanych z prowadzeniem firmy.

Informacje o Pragma Faktoring:

Firma rozpoczęła działalność w 1996r. jako spółka cywilna świadcząca usługi w zakresie obrotu wierzytelnościami i windykacji. Po przekształceniu w spółkę akcyjną w 2007 roku Grupa Finansowa Premium SA zadebiutowała na głównym rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA pozyskując 56 mln zł. Ten kapitał pozwolił znacząco zwiększyć skalę działania w zakresie usług faktoringu i finansowania.

W 2011 roku firma pozyskała nowego akcjonariusza większościowego, spółkę specjalizującą się w obrocie wierzytelnościami business to business PRAGMA INKASO SA, także notowaną na GPW. Nazwa spółki w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy została zmieniona na Pragma Faktoring SA. Know-how wniesione przez nowego akcjonariusza pozwoliło zaoferować jeszcze bardziej elastyczne i dopasowane do oczekiwań Klientów usługi. Uproszczenie procedur, szybkość weryfikacji transakcji i procesu decyzyjnego oraz dostępność usług faktoringu i finansowania cieszą się zainteresowaniem Klientów i umożliwiają szybki wzrost udziału w rynku, a efekty synergii w Grupie Kapitałowej pozwalają zaproponować Klientom najbardziej kompleksową ofertę w zakresie obsługi i zarządzania należnościami business to business.

Oferta firmy

 • akceptacja firm wykazujących straty
 • akceptacja firm z zaległościami w ZUS i US
 • faktoring niezależny od banków
 • elastyczne i indywidualne podejście
 • dla nowych firm bez historii
 • możliwość udzielania pożyczek

Chcesz otrzymać porównanie ofert uwzględniające tę firmę?

Masz pytania?

Skontaktuj się

Dragon Finance Sp. z o.o.
ul. Sienna 72A/1602
00-833 Warszawa
e-mail: biuro@dragonfinance.pl