Informacje o firmie Faktoring Banku BPH S.A.

BPH faktoring

Faktoring Banku BPH odpowiedni jest dla firm realizujących roczne obroty powyżej 5 mln zł, dokonujących transakcji handlowych z odroczonym terminem płatności, posiadających rozproszony portfel stałych odbiorców.

Bank świadczy następujące rodzaje faktoringu:

 • w zależności od podmiotu, który przejmuje ryzyko niewypłacalności odbiorcy:

  • faktoring z regresem (niepełny) – Faktor (Bank) przejmuje wierzytelność z zastrzeżeniem, że w przypadku braku spłaty wierzytelności przez odbiorcę (dłużnika) w terminie ustalonym w umowie faktoringowej, zobowiązanym do spłaty wierzytelności jest Faktorant (Klient). Ryzyko wypłacalności odbiorcy zostaje po stronie Faktoranta
  • faktoring bez regresu (pełny, z przejęciem ryzyka) –  ryzyko niewypłacalności odbiorcy przejmuje Faktor. W umowie faktoringu zostają dokładnie określone warunki niewypłacalności odbiorcy oraz brak możliwości cofnięcia zaliczkowania przez Bank w sytuacji, gdy odbiorca nie płaci za wierzytelność. Faktoring pełny może być realizowany zarówno w poczet ryzyka Banku,  jak i mogą zostać przejęte prawa i obowiązki z polis ubezpieczenia należności, które posiada Klient
  • faktoring mieszany – Faktor przejmuje ryzyko do wysokości ustalonych indywidualnie limitów na poszczególnych odbiorców, a powyżej tych limitów dokonuje zaliczkowania z regresem.
 • w zależności od zasięgu geograficznego prowadzonych transakcji:

  • faktoring krajowy – usługa polegająca na wykupie przez Faktora nieprzeterminowanych wierzytelności powstałych wobec odbiorców krajowych
  • faktoring zagraniczny – Faktor nabywa wierzytelności zagraniczne

Wymienione rodzaje faktoringu nie wykluczają się – możliwe są kombinacje, np. faktoring krajowy pełny czy faktoring mieszany, walutowy i złotówkowy. W toku uzgodnień z Klientem mogą być dostosowane do jego indywidualnych potrzeb.

 

Korzyści oferty BPH Faktoring: 

 • System BPH Faktoring on-line – nowoczesne narzędzie zapewniające pełną obsługę przez interenet, dostępne przez platformę internetową BusinessNet.
 • Transakcje elektroniczne – brak wymogów faktur papierowych jako standard.
 • Mechanizm saldowy – zapewniający efektywne pozyskanie płynności i wypłatę środków na żądanie.
 • Krótki czas podjęcia decyzji kierunkowej.
 • Kompleksowa obsługa sprzedażowa i posprzedażowa.
 • Indywidualny opiekun transakcji.
 • Doświadczenie Grupy GE Capital – jednego z największych oferentów faktoringu w Europie.
 • Możliwość wypowiedzenia umowy w ciągu miesiąca bez podania przyczyn.

Opracowano na podstawie:  http://www.faktoringbph.pl/pl/Faktoring-BPH

www.faktoringbph.pl/

Oferta firmy

 • obroty firmy od 5 mln zł
 • indywidualne podejście
 • rozproszony portfel
 • bankowa procedura

Chcesz otrzymać porównanie ofert uwzględniające tę firmę?

Masz pytania?

Skontaktuj się

Dragon Finance Sp. z o.o.
ul. Żelazna 67 lok.77
00-871 Warszawa

tel. 22 252 64 00
e-mail: biuro@dragonfinance.pl
Polityka prywatności