Informacje o firmie BNP Paribas Faktoring

BNP Paribas Faktoring

Faktoring od BNP Paribas Faktoring to:

 • dobre ceny – dostosowane do profilu klienta i jego oczekiwań
 • przejrzysta struktura opłat – klient może bez problemu zorientować się w opłatach i wyliczeniach związanych z realizacją umowy faktoringu
 • elastyczne i indywidualne podejście – dzięki ekspertom, którzy mają kontakt z klientem.

Oferta faktoringowa BNP Paribas Faktoring:

 • Faktoring pełny

  To usługa w ramach której bank: finansuje należności Klienta, prowadzi windykację miękką, zabezpiecza ryzyko niewypłacalności kontrahentów Klienta, zabezpiecza ryzyko braku zapłaty nawet do 100% wartości faktury

 • Faktoring niepełny

  To usługa w ramach której bank finansuje należności, prowadzi windykację miękką, zarządza należnościami, ewidencjonuje i rozlicza spłaty. W przypadku braku zapłaty, po upływie terminu płatności i okresie tolerowanego opóźnienia podczas którego prowadzona jest windykacja miękka, Klient zwraca środki za finansowaną uprzednio fakturę.

 • Data Faktoring

  Usługa dedykowana dla Klientów charakteryzujących się szerokim portfelem drobnych odbiorców, gdzie specyfika rozliczeń z odbiorcami ma najwyższy priorytet. W tym przypadku całość rozliczeń z kontrahentami pozostaje po stronie Klienta. Data faktoring może przyjmować formę faktoringu niepełnego lub faktoringu pełnego.

 • System Client Manager

  Mając na uwadze oczekiwania naszych Klientów, bank wdrożył nowoczesny system obsługi transakcji faktoringowych. Client Manager, to system służący elektronicznej wymianie danych, który eliminuje potrzebę wymiany dokumentów papierowych między nami, a Klientami. Moduł raportowy będący częścią tego systemu pozwala analizować i skutecznie zarządzać umową faktoringową.

Informacje o BNP Paribas Faktoring

Bank BNP Paribas jest bankiem uniwersalnym, notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Bank oferuje klientom indywidualnym produkty oszczędnościowo-inwestycyjne oraz szeroką gamę kredytów (m.in. mieszkaniowych oraz konsumenckich). Należy do jednych z największych wydawców kart kredytowych w Polsce. Przedsiębiorstwom (mikro, MŚP i korporacjom) dostarcza rozwiązania z zakresu finansowania działalności na rynku krajowym i międzynarodowym. Bank kieruje swoje usługi również do przedsiębiorstw z sektora rolno-spożywczego. Specjalizuje się w finansowaniu rolnictwa, gospodarki żywnościowej oraz infrastruktury regionalnej. Klientom segmentu bankowości prywatnej proponuje kompleksową ofertę w zakresie ochrony, optymalizacji i pomnażania majątku. Klienci Banku mogą również korzystać z usługi doradztwa inwestycyjnego.

 

Oferta firmy

 • bankowe procedury oceny
 • bardzo dobre ceny
 • monitoring płatności
 • dostęp w całym kraju
 • rozpoznanie rynku rolnego
 • zniżka dla zgłoszeń z rankingfirmfaktoringowych.pl

Chcesz otrzymać porównanie ofert uwzględniające tę firmę?

Masz pytania?

Skontaktuj się

Dragon Finance Sp. z o.o.
ul. Żelazna 67 lok.77
00-871 Warszawa

tel. 22 252 64 00
e-mail: biuro@dragonfinance.pl
Polityka prywatności