Informacje o firmie BZ WBK Faktor Sp. z o.o.

Faktoring BZ WBK Faktor

BZ WBK Faktoring od BZ WBK Faktor to:

 • bardzo wysokie limity – dostosowane do profilu klienta i jego oczekiwań
 • jasne i przejrzyste procedury – klient może bez problemu zorientować się w procesie faktoringowym, w opłatach i wyliczeniach związanych z realizacją umowy faktoringu
 • profesjonalna obsługa – połączenie doświadczeń polskich i europejskich.

Oferta faktoringowa BZ WBK Faktor:

 • Faktoring z regresem (bez przejęcia ryzyka)

  Finansowanie krótkoterminowe oparte na wykupie wierzytelności wystawionych przez Faktoranta(Dostawcę) do swoich Odbiorców, pozwalające w szybki sposób zamienić na gotówkę pieniądze dotychczas zamrożone w fakturach. Faktor nie przejmuje ryzyka niewypłacalności Odbiorców.

 • Faktoring krajowy bez regresu (z przejęciem ryzyka)

  Finansowanie krótkoterminowe oparte na wykupie wierzytelności wystawionych przez Faktoranta(Dostawcę) do swoich Odbiorców, pozwalające w szybki sposób zamienić na gotówkę pieniądze dotychczas zamrożone w fakturach. Ryzyko niewypłacalności Odbiorcy Faktor przejmuje na siebie.

 • Faktoring eksportowy

  Finansowanie krótkoterminowe oparte na wykupie wierzytelności wystawionych przez Dostawcę do swoich Odbiorców zagranicznych.

  Faktor wykupuje od Dostawcy przedstawione nieprzeterminowane i bezsporne wierzytelności, a Odbiorcy zagraniczni dokonują spłat należności na konto Faktora. 

 • Faktoring dla dostawców do JST

  Finansowanie krótkoterminowe oparte na wykupie wierzytelności wystawionych przez Dostawcę do swoich Odbiorców, którymi są Jednostki Samorządu Terytorialnego. Faktor wykupuje od Dostawcy przedstawione do wykupu, nieprzeterminowane i bezsporne wierzytelności, a Odbiorca dokonuje spłat należności na konto Faktora. Ryzyko niewypłacalności Odbiorcy leży po stronie dostawcy.

 • Faktoring odwrotny na finansowanie zobowiązań

  Powszechnie znana usługa faktoringowa polegająca na zarządzaniu zobowiązaniami i płatnościami Klienta. Produkt jest skierowany do odbiorców towarów lub usług, którzy chcą uzyskać u swoich dostawców dłuższe terminy płatności albo dodatkowe rabaty za wcześniejsze płatności. Klient podpisuje umowę z Faktorem i na tej podstawie Faktor reguluje jego zobowiązania z tytułu faktur wystawionych przez dostawców.

 

O BZ WBK Faktor

BZ WBK Faktor Sp. z o.o. jest spółką zależną Banku Zachodniego WBK S.A.. Współpraca z Bankiem Zachodnim WBK S.A. zapewnia Faktorowi stabilność oraz szeroki dostęp klientów do usług Faktora poprzez sieć oddziałów Banku na terenie całego kraju.

Celem oferowanego przez nas faktoringu jest pomoc firmom w poprawie płynności finansowej oraz zarządzaniu portfelem wierzytelności. Naszym Klientom zapewniamy: szybkie finansowanie bieżącej działalności po stronie należności, sprawną administrację należnościami, monitoring portfela należności Klienta, zwiększanie dyscypliny i poprawę terminowości spłat od dłużników oraz efektywne dochodzenie spłat. Możemy również przejąć od Klienta ryzyko braku spłaty od odbiorców w ramach faktoringu pełnego. Oferujemy Klientom kompleksowe i elastyczne podejście do zagadnienia bieżącego finansowania i administrowania wierzytelnościami. Naszą ofertę kierujemy do firm produkcyjnych, handlowych i usługowych, prowadzących sprzedaż z odroczonymi terminami płatności. Posiadany system informatyczny zapewnia wysoką jakość i terminowość świadczonych usług oraz stały dostęp Klientów do bieżącej informacji o rozliczeniach. BZ WBK Faktor Sp. z o. o. jest członkiem międzynarodowej organizacji faktorów International Factors Group oraz Factors Chain International.

Opracowano na podstawie:  www.http://www.bzwbk.pl/faktor/o-nas/o-nas.html

www.bzwbk.pl/faktor/bz-wbk-faktor.html

Oferta firmy

 • indywidualne podejście do transakcji
 • rozsądne ceny
 • jasna i przejrzysta struktura opłat
 • dostęp do rynku europejskiego

Chcesz otrzymać porównanie ofert uwzględniające tę firmę?

Masz pytania?

Skontaktuj się

Dragon Finance Sp. z o.o.
ul. Żelazna 67 lok.77
00-871 Warszawa

tel. 22 252 64 00
e-mail: biuro@dragonfinance.pl
Polityka prywatności