Porady

Co to jest faktoring? Definicja faktoringu.

Faktoring to finansowanie bezspornych wierzytelności, potwierdzonych fakturami z odroczonym terminem płatności. Firmy świadczące usługi faktoringowe (faktorzy) dostarczają przedsiębiorstwom środki finansowe pod nieuregulowane faktury, odnoszące się zarówno do sprzedaży krajowej, jak i eksportowej. Przedsiębiorstwa mogą uzyskać do 90% wartości wystawionych faktur w momencie wysłania towarów (lub świadczenia usług), a wypłata pozostałej części następuje po zapłacie odbiorcy na konto faktora. Ta forma finansowania najczęściej mylnie kojarzona jest ze skupowaniem wierzytelności np. w celu

Podstawowe pojęcia faktoringu

Na początek warto wyjaśnić co jest co albo kto jest kto w faktoringu, czyli wyjaśnić podstawowe pojęcia. Faktoring Faktoring jest to nabycie przez faktoranta krótkoterminowej pieniężnej wierzytelności handlowej przed terminem jej płatności z potrąceniem opłaty na rzecz faktora, bez przejęcia ryzyka wypłacalności dłużnika lub z przejęciem takiego ryzyka.  Faktor Faktorem jest z reguły bank lub firma zajmująca się skupem wierzytelności handlowych.  Faktorant Faktorantem jest przedsiębiorca, któremu z mocy zawartej umowy handlowej jako sprzedawcy

Rodzaje faktoringu

Faktoring nie występuje w jednolitej postaci. Zależnie od tego, który z podmiotów, faktor czy faktorant, ponosi odpowiedzialność w razie niewypłacalności dłużnika, wyróżnia się faktoring właściwy (pełny), bez regresu i niewłaściwy (niepełny), z regresem. Faktoring bez regresu Inne nazwy: pełny, z przejęciem ryzyka, klasyczny, sprzedażowy. Po dokonaniu cesji wierzytelności faktor wypłaca faktorantowi kwotę stanowiącą maksymalnie równowartość tej wierzytelności (najczęściej określoną kwotę zaliczki), pomniejszoną o prowizję faktora. Przejęcie przez faktora ryzyka niewypłacalności

Faktoring pełny czy niepełny?

Faktoring pełny W przypadku faktoringu pełnego klient po zgłoszeniu faktury otrzymuje od firmy faktoringowej zaliczkę w wysokości do 90 proc. wartości należności. Resztę dostaje po odzyskaniu pieniędzy przez faktora. W razie niepowodzenia działań firmy faktoringowej nie musi zwracać zaliczki. Faktor nie kupuje jednak kota w worku. Przed przejęciem faktury dokładnie analizuje odbiorców. To zrozumiałe, bo ryzykuje swoimi pieniędzmi, chce mieć zatem pewność, że jest szansa na odzyskanie należności. Faktoring niepełny

Jak wybrać dobrego faktora?

Decyzja o podjęciu współpracy z faktorem może być szczególnie trudna dla tych przedsiębiorców, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z faktoringiem. Wynika to z tego, że na polskim rynku działa coraz więcej firm oferujących finansowanie, a ich zróżnicowana oferta może zmylić niedoświadczonego biznesmena. Faktorzy jednak przekonują, że jeżeli przy wyborze bierze się pod uwagę kilka żelaznych zasad, nie trzeba się obawiać pomyłki. Wiarygodność Wybierając faktora, należy przede wszystkim zadać sobie pytanie,

Koszt faktoringu – od czego zależy?

Koszt faktoringu Koszt faktoringu kształtuje się w zależności od tego, co wchodzi w skład tej usługi w każdym indywidualnym przypadku. Zazwyczaj jest to 5 części: 1. Wynagrodzenie faktora z tytułu finansowania wierzytelności objętych umową. To nic innego, jak odsetki za udzielone finansowanie. Jest ono zasadniczym elementem ceny. Jest składnikiem zmiennym, zależnym od faktycznego okresu finansowania kwoty wierzytelności. Odsetki są obliczane na bazie obowiązującej na rynku międzybankowym stawki WIBOR/EURIBOR/LIBOR (1M lub 3M)

Jak faktoring sprawdza się w firmach z sektora MSP?

Małe i średnie przedsiębiorstwa (tzw. MSP) skorzystają z faktoringu dużo bardziej niż tzw. korporacje. Dzieje się tak dlatego, że faktoring ma następujące cechy istotne dla MSP: wypłata gotówki przed terminem pozwala małym przedsiębiorcom zrealizować kolejne zamówienia i kontynuować działalność w oczekiwaniu na zapłatę faktoring rozwiązuje niemożność pozyskania innych źródeł finansowania jak kredyt ze względu na brak zabezpieczeń lub działalność w branży uważanej za ryzykowną natychmiastowy dostęp do gotówki bez oczekiwania

W jakich firmach sprawdzi się faktoring?

Faktoring jest rozwiązaniem przeznaczonym do usprawniania przepływów pieniężnych tam, gdzie są one rozliczane w kredycie kupieckim, a firmy z własnej woli lub konieczności – odraczają terminy spłat z korzyścią dla swych klientów. W konsekwencji, na świecie faktoring jest szczególnie chętnie wykorzystywany przez firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, gdyż to właśnie one mają największy problem z zachowaniem płynności finansowej. Zwykle to one zmuszane są do stosowania odroczonych terminów płatności

Jak porównać kredyt z faktoringiem?

Jak przeprowadzić porównanie kredytu z faktoringiem? W realnej sytuacji przedsiębiorca zastanawia się najczęściej nad wyborem usługi finansowej i porównuje przede wszystkim ich ceny. Najczęściej jest to wybór pomiędzy kredytem a faktoringiem. Faktoring nie jest ekwiwalentny wobec kredytu. Nie wolno porównywać wprost ceny sługi jednorodnej, jaką jest kredyt do ceny usługi złożonej, jaką jest faktoring. Do przedsiębiorców, którzy uważają, że dla bezpiecznego zarządzania finansami wystarczy zapewnić firmie dostęp do środków finansowych

Dlaczego warto skorzystać z doradcy przy wyborze faktora?

Faktoring nie jest produktem jednorodnym, tak jak np. kredyt. Każda z firm faktoringowych proponuje go w trochę innym kształcie, w zależności od potrzeb swojego klienta. W praktyce bardzo częsta jest sytuacja, że firm faktoringowa wie o potencjalnym kliencie bardzo dużo, a klient, zwłaszcza jeśli nie ma doświadczenia na tym rynku, jest narażony na sytuację, że kupi nie to co zamierzał i nie w takiej cenie, na jaką był gotowy. Doradca,

Prześlij bezpłatne zapytanie o faktoring

Masz pytania?

Skontaktuj się

Dragon Finance Sp. z o.o.
ul. Żelazna 67 lok.77
00-871 Warszawa

tel. 22 252 64 00
e-mail: biuro@dragonfinance.pl
Polityka prywatności