Informacje o firmie Faktoring Alior Bank S.A.

alior bank faktoring

Faktoring od Alior Banku to:

 • dostosowanie limitów do sezonowości – faktoring pokryje zwiększone potrzeby kapitałowe
 • jasne i przejrzyste procedury – klient może bez problemu zorientować się w procesie faktoringowym, w opłatach i wyliczeniach związanych z realizacją umowy faktoringu
 • profesjonalna obsługa – zgodna z wyższą kulturą bankowości.

Oferta faktoringowa Alior Banku:

 • Faktoring z regresem (bez przejęcia ryzyka)

  Faktoring w Alior Banku może być oferowany w wersji dyskontowej lub finansowej. Pojęcie wersji dyskontowej lub finansowej odnosi się do sposobu naliczania i pobierania odsetek z tytułu finansowania faktury w okresie do dnia wskazanego na tej fakturze jako termin płatności.

  Umowa faktoringu podpisywana jest najczęściej na 12 miesięcy, co oznacza, że Klient może przez te 12 miesięcy składać w banku faktury. Całkowity okres spłaty obejmuje termin, do którego Klient może składać faktury oraz czas, w którym wierzytelności spłacane są przez Dłużników.

  Z usługą faktoringu wiążą się przede wszystkim: prowizja przygotowawcza od kwoty uruchamianego limitu, prowizja operacyjna od faktur finansowanych – pobierana od faktury; prowizja operacyjna od faktur niefinansowanych – także pobierana od faktury; prowizja od niewykorzystanej kwoty umowy – pobierana na koniec miesiąca oraz inne określone w Tabeli opłat i prowizji dla Klienta Biznesowego.

 • Faktoring odwrotny 

  Powszechnie znana usługa faktoringowa polegająca na zarządzaniu zobowiązaniami i płatnościami Klienta. Produkt jest skierowany do odbiorców towarów lub usług, którzy chcą uzyskać u swoich dostawców dłuższe terminy płatności albo dodatkowe rabaty za wcześniejsze płatności. Klient podpisuje umowę z Faktorem i na tej podstawie Faktor reguluje jego zobowiązania z tytułu faktur wystawionych przez dostawców.

Alior Bank o sobie:

Jako bank uniwersalny kierujemy nasze usługi zarówno do klientów indywidualnych, jak i biznesowych.  
W naszej działalności łączymy zasady tradycyjnej bankowości z innowacyjnymi rozwiązaniami, dzięki którym systematycznie wzmacniamy pozycję rynkową i wyznaczamy nowe kierunki rozwoju polskiej bankowości.

Opracowano na podstawie: https://www.aliorbank.pl/dodatkowe-informacje/o-banku.html

https://www.aliorbank.pl/przedsiebiorstwa/finansowanie-handlu/faktoring-niepelny.html

Oferta firmy

 • dostosowanie poziomu finansowania do sezonowości
 • finansowanie w obcych walutach
 • indywidualne podejście do klienta
 • proste procedury

Chcesz otrzymać porównanie ofert uwzględniające tę firmę?

Masz pytania?

Skontaktuj się

Dragon Finance Sp. z o.o.
ul. Żelazna 67 lok.77
00-871 Warszawa

tel. 22 252 64 00
e-mail: biuro@dragonfinance.pl
Polityka prywatności