Jak wybrać dobrego faktora?

Decyzja o podjęciu współpracy z faktorem może być szczególnie trudna dla tych przedsiębiorców, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z faktoringiem. Wynika to z tego, że na polskim rynku działa coraz więcej firm oferujących finansowanie, a ich zróżnicowana oferta może zmylić niedoświadczonego biznesmena. Faktorzy jednak przekonują, że jeżeli przy wyborze bierze się pod uwagę kilka żelaznych zasad, nie trzeba się obawiać pomyłki.

Wiarygodność

Wybierając faktora, należy przede wszystkim zadać sobie pytanie, czy interesuje nas wyłącznie finansowanie, czy zależy nam również na usługach wspomagających biznes, takich jak zarządzanie należnościami i monitorowanie spłat od kontrahentów. Pełny pakiet usług oferują głównie niezależni faktorzy, dla których najważniejsze jest zwiększanie dostępności finansowania, a także odpowiednia weryfikacja i zarządzanie ryzykiem.

Nie bez znaczenia jest również reputacja firmy faktoringowej. Co prawda uzyskanie referencji od innych klientów nie jest często praktykowane, jednak warto dowiedzieć się, czy dany faktor obsługuje podmioty gospodarcze, o których łatwo się czegoś dowiedzieć.

Innym ważnym czynnikiem, który potwierdza profesjonalizm faktora, jest jego przynależność do organizacji branżowych.

Warto sprawdzić, czy faktor należy do krajowych i międzynarodowych związków zrzeszających firmy faktoringowe, np. International Factor Group czy Factors Chain International. Działający w Polsce Polski Związek Faktorów (PZF) zrzesza już 13 członków, wśród których są czołowe firmy oferujące faktoring. PZF, któremu członkowie przekazują informacje o swoich wynikach, dba o wysokie standardy usług, a także o promocję faktoringu wśród polskich przedsiębiorców. Między innymi dzięki działalności związku przejrzystość w tej branży jest bardzo wysoka, a potencjalni klienci mogą dowiedzieć się więcej o faktorach, korzystając z wiarygodnych informacji dostępnych w PZF.

Koszty

Po przeanalizowaniu wymienionych kryteriów warto również zwrócić uwagę na ceny usług świadczonych przez faktorów.

Na cenę usługi faktoringowej składają się przede wszystkim: prowizja od kwoty brutto finansowanych faktur i odsetki naliczane od udzielonego przez faktora finansowania. Wysokość kosztów faktoringu zależy m.in. od takich czynników, jak wysokości obrotów przekazanych do faktoringu rocznie, liczby finansowanych faktur czy też liczby zgłoszonych kontrahentów. Przed podpisaniem umowy należy dokładnie sprawdzić wszystkie zapisy — przede wszystkim tabele opłat. Może się bowiem zdarzyć, że deklarowana na wstępie cena usługi jest powiększana o wiele obowiązkowych płatności dodatkowych, takich jak np. opłata za zgłoszenie kontrahenta lub wysłanie monitu. Należy też zwrócić uwagę na zapisy warunkujące udzielenie i ewentualne wstrzymanie finansowania.

Koszty faktoringu są ustalane indywidualnie, zależnie od parametrów transakcji. Na prowizje i opłaty nie można jednak patrzeć tylko jak na wydatki. Oznaczają one bowiem uzyskanie przez firmę dostępu to dodatkowych usług, które zmniejszają zaangażowanie pracowników w sprawy związane z monitorowaniem rozliczeń z odbiorcami.

Prześlij bezpłatne zapytanie o faktoring

Masz pytania?

Skontaktuj się

Dragon Finance Sp. z o.o.
ul. Żelazna 67 lok.77
00-871 Warszawa

tel. 22 252 64 00
e-mail: biuro@dragonfinance.pl
Polityka prywatności