Co to jest faktoring? Definicja faktoringu.

Faktoring to finansowanie bezspornych wierzytelności, potwierdzonych fakturami z odroczonym terminem płatności. Firmy świadczące usługi faktoringowe (faktorzy) dostarczają przedsiębiorstwom środki finansowe pod nieuregulowane faktury, odnoszące się zarówno do sprzedaży krajowej, jak i eksportowej. Przedsiębiorstwa mogą uzyskać do 90% wartości wystawionych faktur w momencie wysłania towarów (lub świadczenia usług), a wypłata pozostałej części następuje po zapłacie odbiorcy na konto faktora.

Ta forma finansowania najczęściej mylnie kojarzona jest ze skupowaniem wierzytelności np. w celu ich windykacji. W rzeczywistości jest to szybsza i wygodniejsza forma finansowania działalności gospodarczej zapewniająca stały dopływ środków finansowych.

Co robi firma faktoringowa?

Zazwyczaj firma faktoringowa wykonuje co najmniej dwie z czterech czynności:

  • finansuje bezsporne i niewymagalne należności
  • prowadzi sprawozdawczość i konta dłużników
  • egzekwuje należności
  • przejmuje ryzyko wypłacalności odbiorcy

Jakie korzyści ma firma korzystająca z faktoringu?

Firma korzystająca z faktoringu uzyskuje natychmiastowe finansowanie, dzięki czemu może spłacać swoje zobowiązania, planować zarządzanie finansami, w znaczący sposób minimalizować ryzyko ściągnięcia należności i przeciwdziałać negatywnym skutkom różnic kursowych w eksporcie.

Na czym polega faktoring?

Finansowanie faktoringiem polega przede wszystkim na tym, że prawa do wierzytelności dostawcy towarów lub usług w stosunku do jego odbiorców zostają przeniesione na firmę faktoringową, która niezwłocznie po otrzymaniu kompletu dokumentów (faktur oraz potwierdzeń odbioru towaru) stwierdzających istnienie wierzytelności wypłaca pieniądze dostawcy. Oznacza to, że dostawca nie musi czekać 30, 60 lub 90 dni na zapłatę od odbiorcy. Tym samym zapewnia sobie stałe finansowanie, które umożliwia mu płynne zarządzanie przedsiębiorstwem bez względu na jego wielkość i rodzaj. W ramach faktoringu klient otrzymuje dodatkowe usługi, takie jak: weryfikacja kontrahentów, kontrola płatności od kontrahentów, księgowanie płatności na kontach rozliczeniowych, raportowanie, monitorowanie dłużników po upływie terminu płatności, usługi windykacji miękkiej.

Prześlij bezpłatne zapytanie o faktoring

Masz pytania?

Skontaktuj się

Dragon Finance Sp. z o.o.
ul. Żelazna 67 lok.77
00-871 Warszawa

tel. 22 252 64 00
e-mail: biuro@dragonfinance.pl
Polityka prywatności