Informacje o firmie eFaktor S.A.

efaktor faktoring

Faktoring od eFaktor to:

 • brak minimum czasu funkcjonowania firmy – możesz zacząć korzystać z faktoringu do początku istnienia firmy
 • brak minimum obrotów –  nawet jeśli masz w firmie jednego głównego klienta
 • wykup pojedynczych faktur – przydatne, jeśli wykonałeś właśnie bardzo duże zlecenie i potrzebujesz pieniędzy
 • faktoring niezależny od banków – nie potrzebujesz spełniać wyśrubowanych norm, żeby dostać pozytywną decyzję
 • oferta dla mikroprzedsiębiorców – możliwość udzielenia finansowania również firmom, które mają ograniczony dostęp do finansowania.

Oferta faktoringowa eFaktor:

 • Faktoring z regresem

  Faktoring niepełny (z regresem) – eFaktor nie przejmuje ryzyka niewypłacalności Odbiorcy (dłużnika). Jest to podstawowa forma faktoringu.

  Przebieg transakcji:

  1. Klient wystawia Odbiorcy fakturę z odroczonym terminem płatności za wykonaną usługę bądź sprzedany towar. Faktura musi być opatrzona adnotacją o cesji i przekierowaniu zapłaty na rachunek eFaktor.
  2. Klient oddaje fakturę do faktoringu (zbywa wierzytelności), dostarcza kopię faktury.
  3. Faktor wypłaca Klientowi od 80 do 90% wartości faktury do 24h po jej otrzymaniu. Pozostałe 10 – 20% zatrzymane jest na wypadek powstania roszczeń wzajemnych Odbiorców (potrąceń).
  4. Odbiorca dokonuje płatności (za zakupiony towar i usługę) do eFaktor.
  5. Faktor rozlicza wierzytelność i przekazuje na konto Klienta pozostałą część należności.
  6. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury eFaktor kontaktuje się z Odbiorcą. W razie problemów z odzyskaniem należności eFaktor może:
   • wydłużyć okres finansowania faktur,
   • zwrócić wykupione faktury do majątku Klienta (cesja zwrotna) po otrzymaniu od Klienta zwrotu wypłaconych należności,
   • przekształcić umowę faktoringową w umowę windykacji i dochodzić zapłaty w imieniu Klienta (po dokonaniu cesji zwrotnej).

  Korzyści z faktoringu niepełnego

  • Zapłata za fakturę niezwłocznie po przekazaniu do faktoringu
  • Uproszczony sposób weryfikacji Odbiorcy towarów lub usług i tym samym skrócony czas akceptacji Odbiorców do umowy faktoringowej.
  • Najtańsza forma finansowania z uwagi na brak kosztów ubezpieczenia transakcji.
  • Duża dostępność  usługi, nawet w przypadku finansowania wierzytelności w stosunku do małych odbiorców.
  • Brak wymogu:
   • minimum istnienia przedsiębiorstwa na rynku
   • minimum obrotów
  • Możliwość finansowania:
   • części obrotu (niektórych faktur), a nawet części wystawionej faktury
   • całych kontraktów i pojedynczych transakcji (faktur)
   • faktur pochodzących od tylko jednego kontrahenta
   • faktur po terminie płatności

   

 • Faktoring bez regresu

  • Faktoring pełny (bez regresu) – Klient nie ponosi ryzyka niewypłacalności Odbiorcy (dłużnika). Jedynie niewielki procent transakcji na rynku finansowany jest w tej formie. Usługa droższa od usługi faktoringu niepełnego ze względu na wyższe ryzyko po stronie faktora; konieczność ubezpieczenia transakcji, ustanowienia innych zabezpieczeń.

   Modele finansowania w ramach faktoringu pełnego:

   • z przejęciem ryzyka niewypłacalności Odbiorcy (dłużnika) przez faktora – bez prawa regresu
   • w oparciu o polisę ubezpieczeniową Klienta – Klient posiada (wykupuje) polisę ubezpieczenia swoich wierzytelności; eFaktor w ramach limitów przyznanych przez firmę ubezpieczeniową zapewnia finansowanie faktur pod zabezpieczenie – cesję praw z polisy

   Przebieg transakcji:

   1. Klient wystawia Odbiorcy fakturę z odroczonym terminem płatności za wykonaną usługę bądź sprzedany towar. Faktura musi być opatrzona adnotacją o cesji i przekierowaniu zapłaty na rachunek Faktora.
   2. Klient oddaje fakturę do faktoringu (zbywa wierzytelności), dostarcza kopię faktury.
   3. Faktor wypłaca Klientowi od 80 do 90% wartości faktury do 24h po jej otrzymaniu. Pozostałe 10 – 20% zatrzymane jest na wypadek powstania roszczeń wzajemnych Odbiorców (potrąceń).
   4. Odbiorca dokonuje płatności (za zakupiony towar i usługę) do Faktora.
   5. Faktor rozlicza wierzytelność i przekazuje na konto Klienta pozostałą część należności.
   6. W przypadku opóźnienia w zapłacie faktury Faktor dochodzi należności na własny rachunek, ewentualnie z wykorzystaniem zabezpieczenia w postaci polisy.

   Korzyści z faktoringu pełnego

   • zapłata za fakturę niezwłocznie po przekazaniu do faktoringu
   • gwarancja otrzymania zapłaty za fakturę
   • zabezpieczenie przed ryzykiem niewypłalnosci, upadłości Odbiorcy

   

Informacje o eFaktor

eFaktor S.A. jest spółką faktoringową, zapewniającą finansowanie małym i średnim przedsiębiorstwom, alternatywne dla produktów bankowych, takich jak kredyt, pożyczka, czy faktoring bankowy. Naszą przewagą jest duża elastyczność w konstrukcji finansowania, maksymalnie uproszczony sposób naliczania prowizji oraz profesjonalne wsparcie w przypadku zakłoceń w przepływach pieniężnych.

Zalety oferty eFaktor:

Brak wymogu:

 • minimum istnienia przedsiębiorstwa na rynku
 • minimum obrotów

Możliwość finansowania:

 • części obrotu (niektórych faktur), a nawet części wystawionej faktury
 • całych kontraktów i pojedynczych transakcji (faktur)
 • faktur pochodzących od tylko jednego kontrahenta
 • faktur po terminie płatności

Natychmiastowe uruchomienie środków

Najprostszy sposób naliczania stałej prowizji – tylko prowizja naliczana od wartości faktury; brak innych opłat (za niewykorzystany limit, przedłużenie umowy, za ocenę wiarygodności obecnych i nowych klientów).

Natychmiastowa reakcja na ewentualne problemy, większość decyzji zapada w tym samym dniu.

Brak sztywnych wzorów umów faktoringowych, możliwość zmiany, rozwiązania umowy bez żadnych dodatkowych opłat

Oferta firmy

 • brak minimum czasu funkcjonowania firmy
 • brak minimum obrotów
 • obsługa wszystkich branż
 • możliwość udzielania pożyczek
 • finansowanie faktur po terminie płatności
 • faktoring niezależny od banków
 • zapłata za fakturę niezwłocznie po przekazaniu do faktoringu
 • oferta dla mikroprzedsiębiorców z ograniczonym dostępem do finansowania
 • eFaktor S.A.

Chcesz otrzymać porównanie ofert uwzględniające tę firmę?

Masz pytania?

Skontaktuj się

Dragon Finance Sp. z o.o.
ul. Żelazna 67 lok.77
00-871 Warszawa

tel. 22 252 64 00
e-mail: biuro@dragonfinance.pl
Polityka prywatności