Jak porównać kredyt z faktoringiem?

Jak przeprowadzić porównanie kredytu z faktoringiem?

W realnej sytuacji przedsiębiorca zastanawia się najczęściej nad wyborem usługi finansowej i porównuje przede wszystkim ich ceny. Najczęściej jest to wybór pomiędzy kredytem a faktoringiem.

Faktoring nie jest ekwiwalentny wobec kredytu.

Nie wolno porównywać wprost ceny sługi jednorodnej, jaką jest kredyt do ceny usługi złożonej, jaką jest faktoring.

Do przedsiębiorców, którzy uważają, że dla bezpiecznego zarządzania finansami wystarczy zapewnić firmie dostęp do środków finansowych (vide: kredyt), Powyższe wyliczenia nie przemówią. Tacy przedsiębiorcy nie zmienią swoich przyzwyczajeń i pozostaną z przekonaniem, że „faktoring nie jest tani”.

Ale ci, którzy zobaczą w usłudze faktoringu narzędzie, które „od ręki” poprawi płynność finansową, zmniejszy ilość pracy (i koszty) w bieżącej kontroli stanu należności, poprawi dyscyplinę płatniczą odbiorców oraz będzie źródłem wiarygodnych informacji zarządczych oraz zweryfikowanych informacji handlowych, dojdą do przekonania, że faktoring ma godziwą cenę.

Zaletą usługi faktoringu jest elastyczność. Faktor może wykonywać na rzecz klienta wiele czynności, które dotyczą skutecznej obsługi wierzytelności, w tym tak uciążliwych i trudnych jak windykacja kwot podstawowych i odsetek, postępowanie przedsądowe, sądowe itp.

Faktoring jest jednym z najlepszych produktów finansowych spośród obecnie dostępnych na rynku. Na pewno nie jest droższy niż kredyt. Jest po prostu usługą kompleksową, która rozwiązuje cały pakiet problemów. 

W sumie przewaga faktoringu przy porównaniu kredytu z faktoringiem związana jest z:

  • poprawa płynności bez zabezpieczeń wymaganych w kredycie
  • możliwość przejęcia ryzyka niewypłacalności kontrahenta przez faktora
  • sprawniejsze gospodarowanie aktywami i uzyskiwanie korzystniejszych wskaźników zadłużenia
  • możliwość zaoferowania dłuższych terminów płatności i pozyskania nowych kontrahentów
  • o faktoring mogą starać się firmy, które niedawno rozpoczęły działalność albo okresowo mają trudności z uzyskaniem kredytu
  • generowanie oszczędności w wyniku przeniesienia administracji należności do faktora
  • poprawa struktury bilansu przy zastosowaniu faktoringu bez regresu

Prześlij bezpłatne zapytanie o faktoring

Masz pytania?

Skontaktuj się

Dragon Finance Sp. z o.o.
ul. Żelazna 67 lok.77
00-871 Warszawa

tel. 22 252 64 00
e-mail: biuro@dragonfinance.pl
Polityka prywatności