W jakich firmach sprawdzi się faktoring?

Faktoring jest rozwiązaniem przeznaczonym do usprawniania przepływów pieniężnych tam, gdzie są one rozliczane w kredycie kupieckim, a firmy z własnej woli lub konieczności – odraczają terminy spłat z korzyścią dla swych klientów.

W konsekwencji, na świecie faktoring jest szczególnie chętnie wykorzystywany przez firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, gdyż to właśnie one mają największy problem z zachowaniem płynności finansowej. Zwykle to one zmuszane są do stosowania odroczonych terminów płatności i mają największe problemy ze spłatą własnych wierzycieli. Często współpracują one także z dużymi firmami oraz administracją publiczną. Podmioty te wymuszają na nich wydłużanie okresów kredytowania. Są to kluczowi kontrahenci o dobrej kondycji finansowej. Stanowią ważne źródło dochodów dla firm i mogą sobie pozwolić na takie praktyki – albo muszą je stosować ze względu na rozbudowane struktury administracyjne.

Faktoring jest przeznaczony właśnie dla takich firm: o rosnącej sprzedaży, dysponujących portfelem dobrych kontrahentów, ale muszącej rozliczać się z nimi w kredycie kupieckim – potrzebującym finansowania, aby zrealizować swoje kontrakty.

Podsumowując, faktoring najlepszy jest dla firm, które:

  • udzielają odbiorcom odroczonych terminów płatności
  • szybko się rozwijają przez co dużo gotówki mają zamrożone w należnościach
  • chcą się pozbyć ryzyka niewypłacalności odbiorców
  • chcą zdyscyplinować odbiorców do terminowych płatności
  • chcą poprawić strukturę swojego bilansu

Prześlij bezpłatne zapytanie o faktoring

Masz pytania?

Skontaktuj się

Dragon Finance Sp. z o.o.
ul. Żelazna 67 lok.77
00-871 Warszawa

tel. 22 252 64 00
e-mail: biuro@dragonfinance.pl
Polityka prywatności