Informacje o firmie Eurofactor Polska S.A.

eurofactor faktoring

Faktoring od Eurofactor Polska to:

 • dobre ceny – dostosowane do profilu klienta i jego oczekiwań
 • przejrzysta struktura opłat – klient może bez problemu zorientować się w opłatach i wyliczeniach związanych z realizacją umowy faktoringu
 • elastyczne i indywidualne podejście – znajomość specyfiki działalności w Polsce.

Oferta faktoringowa Eurofactor Polska:

 • Faktoring z regresem (niepełny)

  Faktoring bez przejęcia ryzyka (niepełny) – w oparciu o tę formę faktoringu Eurofactor finansuje należności krótkoterminowe od odbiorców wraz z zarządzaniem należnościami. Po przekazaniu  do wykupu faktur, w krótkim czasie klient otrzymuje środki pieniężne, które można przeznaczyć na dowolny cel.

  Cesja wierzytelności na faktora nie obejmuje przejęcia ryzyka niewypłacalności dłużnika. Z tego powodu ten rodzaj faktoringu dedykowany jest klientom posiadającym w portfelu odbiorców godnych zaufania, gdzie dłuższe terminy płatności wynikają ze specyfiki prowadzonej działalności. Przez cały czas faktor monitoruje sytuację  odbiorców, co pozwala na finansowanie również po terminie płatności dając dłużnikowi dodatkowy, akceptowany czas (okres regresu) na zapłatę. W przypadku jej braku oferujemy sprawną, polubowną usługę windykacyjną.

 • Faktoring bez regresu (pełny)

  Faktoring z przejęciem ryzyka (pełny) – oferując ten produkt faktor pozwala nie tylko na finansowanie należności krótkoterminowych od odbiorców krajowych, ale przede wszystkim gwarantuje bezpieczeństwo i kontrolę prowadzonej sprzedaży. 

  Wraz z cesją wierzytelności to na Eurofactor przechodzi ryzyko niewypłacalności Odbiorcy klienta do wysokości wcześniej nadanego limitu. Po dokonaniu transakcji sprzedaży towaru lub usługi na rzecz Odbiorcy od razu klient dysponuje środkami finansowymi, które może traktować jako realną zapłatę.

  Dlatego faktoring pełny to finansowanie i przejęcie ryzyka niewypłacalności  Odbiorców należności w jednym. Możliwy jest również faktoring pełny w oparciu o  indywidualną umowę ubezpieczenia należności.

 • Faktoring eksportowy

  Po dokonaniu transakcji sprzedaży towaru lub usługi na rzecz Odbiorcy, od razu dysponujecie Państwo środkami finansowymi, na długo przed terminem zapłaty, który widnieje na wystawionej fakturze.

  KORZYŚCI:

  • Zabezpieczenie się przed ryzykiem braku zapłaty przez odbiorcę zagranicznego.
  • Weryfikacja wiarygodności i kondycji zgłoszonego do faktoringu odbiorcy zagranicznego.
  • Poprawa płynności finansowej.
  • Znaczące przyspieszenie otrzymywania środków z wystawianych faktur.

   

 • Faktoring odwrotny

  Dzięki faktorowi dostawca ma zagwarantowane terminowe bądź wcześniejsze regulowanie płatności za wykonaną usługę lub dostarczony towar. Usługa ta dedykowana jest dla firm o rocznych przychodach przekraczających 20 mln EUR.

  KORZYŚCI:

  • Terminowe spłacanie swoich zobowiązań handlowych.
  • Możliwości uzyskania atrakcyjnych rabatów i wynegocjowania dłuższych terminów płatności od swoich dostawców za szybszą płatność.
  • Umacnianie wizerunku rzetelnego płatnika i solidnego partnera biznesowego.

   

Informacje o Eurofactor Polska S.A.

Właścicielem firmy, która jest częścią Crédit Agricole Leasing & Factoring jest Europejski Fundusz Leasingowy S.A.
Crédit Agricole Commercial Finance Polska uruchomiła działalność w połowie 2012. Od 1 września 2015r. Spółka działa pod nazwą Eurofactor Polska S.A.  Firma oferuje usługi faktoringowe zarówno małym i średnim przedsiębiorstwom, jak i większym firmom. Swoją działalnością pokrywa cały obszar Polski, a jej biura znajdują się w: Warszawie, Wrocławiu, Katowicach, Poznaniu i Gdańsku.

 

Opracowano na podstawie:  www.eurofactor.pl

www.eurofactor.pl/

Oferta firmy

 • przejrzyste opłaty
 • indywidualne podejście
 • znajomość specyfiki polskiego rynku
 • szybkość działania

Chcesz otrzymać porównanie ofert uwzględniające tę firmę?

Masz pytania?

Skontaktuj się

Dragon Finance Sp. z o.o.
ul. Żelazna 67 lok.77
00-871 Warszawa

tel. 22 252 64 00
e-mail: biuro@dragonfinance.pl
Polityka prywatności