Informacje o firmie Bank Ochrony Środowiska S.A.

BOS faktoring

BOS Faktoring od Banku Ochrony Środowiska to:

 • dobre ceny – dostosowane do profilu klienta i jego oczekiwań
 • przejrzysta struktura opłat – klient może bez problemu zorientować się w opłatach i wyliczeniach związanych z realizacją umowy faktoringu
 • elastyczne i indywidualne podejście – dzięki ekspertom, którzy mają kontakt z klientem.

Oferta faktoringowa Banku Ochrony Środowiska (BOS Faktoring):

 • Faktoring z regresem (w obrocie krajowym bądź zagranicznym)

  Bank nabywa i finansuje wierzytelności, z regresem w stosunku do Faktoranta, należne od odbiorców z tytułu dostawy towaru bądź wykonania usługi, przy czym Faktorantem jest przedsiębiorca, będący wierzycielem uprawniony do otrzymania świadczenia pieniężnego należnego mu od odbiorcy na mocy łączącej ich umowy, który zawarł z Bankiem umowę o przelew tych wierzytelności. Rozliczenia w ramach umowy mogą być prowadzone z odbiorcami krajowymi w polskich złotych, jak również z odbiorcami z zagranicy w walutach obcych.

 • Faktoring z polisą (w obrocie krajowym bądź zagranicznym)

  Bank oferuje Klientom przejęcie ryzyka niewypłacalności w stosunku do odbiorców objętych umową ubezpieczeniową – polisą. Produkt skierowany do klientów posiadających ubezpieczenie należności handlowych. Rozliczenia w ramach umowy mogą być prowadzone z odbiorcami krajowymi w polskich złotych, jak również z odbiorcami z zagranicy w walutach obcych.

 • Faktoring odwrotny

  Bank spłaca zobowiązania Klienta na rzecz wskazanych  przez niego Dostawców,  w terminie płatności zobowiązań wskazanym przez Klienta (nie późniejszym niż termin płatności wskazany na fakturze).

Informacje o Banku Ochrony Środowiska

Bank Ochrony Środowiska jest polskim Bankiem. Od 1997 r. jego akcje są notowane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. 

Od 25 lat uczy Polaków jak dzięki ekologii wydawać mniej i zarabiać więcej. Dla Klientów indywidualnych tworzy innowacyjne  produkty bankowe, do których dodaje „zielone korzyści” – z zyskiem dla ich osobistych finansów. Oferta produktowa banku zdobywa regularnie nagrody i wyróżnienia niezależnych ekspertów branży finansowej.

Klientom korporacyjnym bank oferuje preferencyjne kredyty na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska i zarazem wspierające rozwój ich biznesu. Na finansowanie projektów ekologicznych bank przeznaczył ok. 17,5 mld zł.

 

Opracowano na podstawie:  www.bos.pl

https://www.bosbank.pl/przedsiebiorstwa/finansowanie-1/faktoring/faktoring

Oferta firmy

 • bankowa procedura oceny
 • przejrzyste opłaty
 • konieczność posiadania stałych odbiorców
 • zabezpieczenie w formie weksla in blanco

Chcesz otrzymać porównanie ofert uwzględniające tę firmę?

Masz pytania?

Skontaktuj się

Dragon Finance Sp. z o.o.
ul. Żelazna 67 lok.77
00-871 Warszawa

tel. 22 252 64 00
e-mail: biuro@dragonfinance.pl
Polityka prywatności